MARI KÄTKÄ

Muusikko, musiikkipedagogi

0400 944 474

Opetus ja kurssit

KUVA: Eleonoora Mikkola

KUVA: Eleonoora Mikkola

Mari Kätkä on pidetty ja inspiroiva kouluttaja.

 

Esimerkkejä kurssitarjonnastani:

Äänenkäytön kurssit ihan kaikille

Kurssi on muutaman tunnin kokonaisuus yksityis- tai (pien)ryhmäopetuksessa, joka sisältää äänenkäytön perusteet hengitystekniikan, artikulaation ja ilmaisun kautta.

Kurssilla kerrottiin paljon puhetaidosta ja myös käytännön harjoituksia oli. Toivoisin jatkoa kurssille.”

”Lisää näitä! Ääni on meidän tärkein työväline ja esiintymiskoulutusta ei ole koskaan liikaa.”

”Tämän voisi ottaa uusiksi, että useammat pääsisivät osallisiksi. Asia koskee kaikkia.”


Laulutekniikan ja ääni-ilmaisun perusopetusta sekä yksityisesti että ryhmille

Yksityistunteja kaiken tasoisille laulusta kiinnostuneille. 

"Olen opettanut ja opastanut äänen ja laulun vapauttamista käyttäjänsä käyttöön 2000-luvun alusta lähtien. Tehden yhteistyötä niin ammattinäyttelijöiden, -tassijoiden kuin amatöörien kanssa. Kaikkia heitä yhdistää äänen vapaa ja pakoton sointi"

"Kuorolaulu on ollut rakas harrastus jo lapsena ja siksi teen vuosittain yhteistyötä myös erilaisten kuorojen kanssa joko viikkoharjoituksissa tai leiripäivillä."

Ryhmille ja kuoroille suunnatuissa äänenkäyttö-kursseilla keskitytään löytämään ryhmän oma, syvä ja rikas yhteinen sointi. Kurssin ääni- ja ilmaisuharjoitukset pohjautuvat ryhmän tai kuoron omaan ohjelmistoon. Vastauksia etsitään myös kysymykseen: Kuinka ryhmä tai kuoro voi ilmaista musiikkia vielä rohkeammin ja syvemmin? 


Yhtyelaulun perusteet

Kurssi antaa perustaidot moniääniseen laulamiseen ryhmässä. Minimiosallistujamäärä 3 henkilöä.


Koulutus hoivayhteisön henkilöstölle

Musiikki osana hoivatyötä. Kurssilla tutustutaan käytännön harjoitusten kautta musiikin arkikäyttöön hoivayhteisöissä. Aiempaa soitto- ja laulutaitoa ei tarvita. Kurssi on suunnattu hoivayhteisöjen henkilöstölle ja omaisille. Kurssin kesto 5 x 3 tuntia. Kurrsimateriaali pohjaa Taidetta hoivayhteisöihin-koulutuksiin, kuten ESR rahoitteinen Osaattori-hanke 2011-2014 ja sen jälkeen kertynyt käytännön työkokemus  laaja-alaisesta hoivayhteisö musisoinnista.


Taiteilijat hoivayhteisöissä

Kurssi antaa taiteilijoille eväitä hoivayhteisöissä työskentelemiseen.


Muusikko yrittäjänä -luennot

Käytännön kokemuksiin pohjaava luento muusikkoyrittäjyyden monimuotoisuudesta, haasteista ja käytänteistä.

Mari Kätkä  |  A Tempo Oy  |  p. 0400 944 474  |  mari.katka@atempo.fi